Réf : 4924 - St Dizier Masbaraud - 267 500 € HAI / inc.ag.fees


Réf : 4896 - Plateau de Millevaches-proche Vallières - 251 400 € HAI / inc.ag.fees


Réf : 4817 - Plateau de Millevaches-proche Vallières - 235 400 € HAI / inc.ag.fees


Réf: 4795– Vallière - 224 700 € HAI / inc. ag. fees


Réf: 4308 – Près de Royère de Vassivière – 267 500 € HAI/ inc. ag. fees


 Réf: 4142 – Bourganeuf - 246 000 € HAI/ inc. ag. fees


Réf: 4192– Secteur Peyrat le Château (87) - 210 600 € HAI/

inc. ag. fees